روز سفید

آشنايي با عقود مشارکتي اولويت شرايط کنوني

۱۱ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

مدير آموزش موسسه اعتباري ثامن گفت: آشنايي و تسلط کارکنان به امور اعتباري از اولويت هاي مهم شرايط کنوني ثامن است.

کار جو– به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن، علي احتشام در جمع روساي شعب شرکت کننده در دوره آشنايي  با اصول کلي تسهيلات اعطايي و عقود مشارکتي افزود: دوره آموزشي اصول کلي اعطاي تسهيلات و آشنايي با عقود مشارکتي براساس نيازسنجي آموزشي و بر مبناي الزامات کنوني سازمان، براي مسئولان شعب استان تهران برگزار شد.
وی با تاکید بر این مطلب که آموزش در راستای نیازهای بخش های مختلف برنامه های آموزشی متناسبی را در نظر دارد گفت: برنامه های دوره های آموزشی برای مدیریت های مختلف برنامه ریزی شده است و انتظار این است این دوره ها بتواند در بهره وری سازمان موثر باشد.
مدیر آموزش موسسه اعتباری ثامن خاطر نشان کرد: افزایش مهارتهای منابع انسانی در ارتقای کیفی و کمی تولیدات و خدمات نقش اساسی ایفاء می کند و برای همین بایستی افزایش مهارت ها با آموزش مستمر محقق شود.
مدير امور اعتباري موسسه اعتباری ثامن و مدرس اين دوره آموزشي نيز گفت: يکي از الزامات گذر از تعاوني به موسسه اعتباري، توجه ويژه به بهداشت اعتباري و اعتبار سنجي مشتريان در تشکيل پرونده هاي تسهيلاتي است.
رضا بدر طالعي تاکيد کرد: آشنايي کارکنان با اصول و مفاهيم اعتباري و همچنين تسلط آنان بر کليه ابزارهاي اعتباري  مي تواند موجب عدم ايجاد مطالبات در آينده شود.

نوشته آشنايي با عقود مشارکتي اولويت شرايط کنوني اولین بار در کار جو | مطالب کسب و کار پدیدار شد.