روز سفید

آغاز جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در غیاب زادمهر

۱۳ مهر ۱۳۹۵

به گزارش ” پرپولیس نیوز ” اعضای هیئت مدیره پرسپولیس دقایقی پیش نشستی را برای رسیدگی به مشکلات این باشگاه تشکیل دادند.

این جلسه با حضور اکثریت آغاز شد و به جز محمدرضا زادمهر، سایر اعضا در آن حاضر هستند.

نوشته آغاز جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در غیاب زادمهر اولین بار در پرسپولیس نیوز پدیدار شد.