روز سفید

آلمان نازیH51hp0WT3K15e41C94R6

۹ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده


نمایش مشخصات احمد نعیمی

یارما در روز روشن عشق بازی می کند
با من درمانده چون آلمان نازی می کند
بی مروت میزند با هر مژه تیری مرا
بعد از آن ما را روانه پیش قاضی

شاعر:احمد نعیمی

H51hp0WT3K15e41C94R6

نوشته آلمان نازیH51hp0WT3K15e41C94R6 اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.