در این قسمت وقتی به ابتدای دم اسبی رسیدید، جاهایی را که خالی مانده‌اند به وسیله‌ی پراکنده کردن موها بپوشانید.

 برای اینکه موهایتان باز نشود موهایتان را توسط سنجاق سر محکم کنید

آموزش تصویری بستن موی گوجه ای گام به گام

بستن موی گوجه ای 12

آموزش تصویری بستن موی گوجه ای گام به گام

بستن موی گوجه ای 13

قسمت‌های باقی مانده و موهایی که رها شده اند را توسط سنجاق سر در اطراف دم اسبیتان مرتب کنید. برای پرتر نشان دادن موهایتان، آن‌ها را از وسط به طرف بیرون پوش دهید.

آموزش تصویری بستن موی گوجه ای گام به گام

بستن موی گوجه ای 14

آموزش تصویری بستن موی گوجه ای گام به گام

بستن موی گوجه ای 15

اکنون موهایتان آماده است . میتوانید از یک روبان زیبا یا یک گل زیبا ویا هر چیز دیگری برای تزیین موها استفاده کنید . پیشنهاد میکنیم رنگ وسیله تزیینی استفاده شده با رنگ لباستان همخوانی داشته باشد.