روز سفید

آه

۱۱ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

آه
از این
بغض گران
که مرا
ارزان

شاعر:ازاده دهقان بنادکي

نوشته آه اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.