روز سفید

اطلاعیه شماره ۱۷ ستاد انتخابات

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

در اطلاعیه شماره ۱۷ ستاد انتخابات کشور آمده است؛ ملاک اصلی جهت تشخیص واجد شرایط رأی بودن مراجعه کنندگان محترم به شعب و صدور تعرفه برای ایشان، پس از بررسی اصالت شناسنامه، عدم درج مهر انتخابات جاری در شناسنامه و متولد ۱۳۷۸٫۲٫۲۹ یا قبل از آن بودن می‌باشد.

به گزارش پایگاه ۵۹۸، در اطلاعیه شماره ۱۷ ستاد انتخابات کشور آمده است؛ ملاک اصلی جهت تشخیص
واجد شرایط رأی بودن مراجعه کنندگان محترم به شعب و صدور تعرفه برای ایشان،
پس از بررسی اصالت شناسنامه، عدم درج مهر انتخابات جاری در شناسنامه و
متولد ۱۳۷۸٫۲٫۲۹ یا قبل از آن بودن می‌باشد.

 اطلاعیه شماره ۱۷ ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (۱۷)

به اطلاع اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی می‌رساند،ملاک اصلی جهت تشخیص
واجد شرایط رأی بودن مراجعه کنندگان محترم به شعب و صدور تعرفه برای ایشان،
پس از بررسی اصالت شناسنامه، عدم درج مهر انتخابات جاری در شناسنامه و
متولد ۱۳۷۸٫۲٫۲۹ یا قبل از آن بودن می‌باشد.

ضمناً یادآوری می‌شود در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت برای اخذ رأی
انتخابات شوراهای اسلامی، رعایت شرط سکونت رأی دهنده یا افراد تحت تکفل
ایشان در یکسال اخیر در حوزه انتخابیه مربوطه الزامی است.

ستاد انتخابات کشور

نوشته اطلاعیه شماره ۱۷ ستاد انتخابات اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.