روز سفید

اعلام‌موجودیت‌جریان‌مردمی‌انقلابی«جماران»

۱۵ فروردین ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

جریان مردمی انقلابی فرزندان نسل سوم روح الله با عنوان «جماران» و با شعار «ما ۳۳ میلیون نفر»، امروز با حضور در حسینیه جماران اعلام موجودیت کرد.

نوشته اعلام‌موجودیت‌جریان‌مردمی‌انقلابی«جماران» اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.