افتادن روسری نوازنده خانم گروه موسیقی چین در جشنواره فیلم فجر

به گزارش روز سفید: در شب سوم جشنواره موسیقی فجر محسن شریفیان (لیان) و خانم درام چین اجرای بخش بین الملل در فرهنگسرای نیاوران در سانس دوم را بر عهده داشتند.

در این کنسرت اتفاق جالبی افتاد؛ شال یکی از نوازندگان زن از سرش افتاد و حراست جشنواره، روی سن آمد و شال را به حالت اول برگرداند که این نوازنده با حجاب اجرا کند.

افتادن روسری نوازنده خانم گروه موسیقی چین در جشنواره فیلم فجر

افتادن روسری نوازنده خانم گروه موسیقی چین در جشنواره فیلم فجر

سومین شب جشنواره موسیقی فجر با ۱۰ اجرا از ۹ گروه موسیقی به کار خود پایان داد.