روز سفید

اقدام عجیب طارمی برابر مظاهری

۲۶ آذر ۱۳۹۵

مهاجم جنوبی پرسپولیس که به شدت با بازیکنان حاضر در زمین کری خوانی دارد، بعد از اینکه ضربه ایستگاهی به سود پرسپولیس اعلام شد با حضور در جلوی رشید مظاهری مانع از دید او و بستن دیوار دفاعی شد و بعد از ثانیه هایی با درخواست دروازه بان ذوب، محسن ترکی وارد ماجرا شد و از طارمی خواست به سمت دیگر زمین برود. این ضربه را رضاییان با شدت مناسب نواخت که مظاهری آن را روانه کرنر کرد.

نوشته اقدام عجیب طارمی برابر مظاهری اولین بار در پرسپولیس نیوز پدیدار شد.