روز سفید

امیری؛ به او اعتماد کنید (عکس)

۲۴ مهر ۱۳۹۵

به گزارش ” پرسپولیس نیوز ” یکی از خصوصیت های بارز بازی وحید امیری جنگندگی است. اینکه برای تصاحب توپ تلاش می کند و فقط بازیکن با توپ نیست.

او در لحظاتی که توپ در جریان نیست هم بازی خود را می کند و به عبارت ساده تر هم در فاز تهاجمی خوب است و هم در فاز تدافعی.

وحید در بازی با کره جنوبی پرتلاش بود هر چند که نتوانست گلی به ثمر برساند و یا موقعیت خوبی را مهیا کند.

با این حال ادامه اعتماد به وحید امیری سبب بازی همگون تیم ملی در ادامه مسیر خواهد شد. او با گذشت زمان نقش و جای خود را در ترکیب تیم ملی پیدا کرده است و طولی نخواهد کشید که تاثیر خود را در برنامه های تهاجمی تیم خواهد گذاشت.

البته پر رنگ تر و پر نقش تر از گذشته.

امیری؛ به او اعتماد کنید (عکس) امیری؛ به او اعتماد کنید (عکس) امیری؛ به او اعتماد کنید (عکس)

نوشته امیری؛ به او اعتماد کنید (عکس) اولین بار در پرسپولیس نیوز پدیدار شد.