روز سفید

باتو

۱۰ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده


نمایش مشخصات سهیل بهنود

باتومن امروزراگلپوش فردامی کنم
باتوفروردین ودی راماه زیبا می کنم
می گریزدسردی برف ومه دلتنگی ام
آسمان نقره ای رارنگ دریا می کنم
تابسازدمحوسایه،ازلب ایوان ما
هرنگاهت راچنان فانوس رویا می

شاعر:سهیل بهنود

نوشته باتو اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.