روز سفید

بازیگر زن ایرانی در سفر خارج از کشور

۴ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

دهقانی توضیحی برای تصویری که منتشر کرده ننوشته و مشخص نیست سفر او به کدام کشور انجام شده است.
منبع

نوشته بازیگر زن ایرانی در سفر خارج از کشور اولین بار در کرانه نیوز پدیدار شد.