روز سفید

دستهای توH51hp0WT3K15e41C94R6

۹ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده


نمایش مشخصات زهرا پویامنش

تو را یادی هست
روزمرگی ها
و بطالت شبها
آن گاه که
طلوع تو در سیاهی بود
با حقیقتی ناگفته
که سنگینی آن
نقاشی ی دل شد …
نگرانی …
دلهره
از ترس هایی که
در سایه سار نبایدها ریشه کرد
و ابرهای

شاعر:زهرا پویامنش

H51hp0WT3K15e41C94R6

نوشته دستهای توH51hp0WT3K15e41C94R6 اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.