روز سفید

دولت دوازدهم فضاى امنيتى را از دانشگاهها بر طرف كند!

۲۳ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

پلن “گفت و شنود دانشجويى” شبكه رویداد امروز در پلن خود با تعداد دانشجو درباره مطالباتشان از دولت دوازدهم گفتگو كرد. يكى از اين دانشجويان با انتقاد از #فضاى_امنيتي حاكم بر دانشگاهها گفت: دولت قول داده بود فضاى امنيتى را از دانشگاهها بر طرف كند اما تاكنون در اين زمينه موفق نبوده و ما همچنان شاهد “برخورد با دانشجويان انقلابى” در دانشگاه ها هستيم!

نوانديش : پلن “گفت و شنود دانشجويى” شبكه رویداد امروز در پلن خود با تعداد دانشجو درباره مطالباتشان از دولت دوازدهم گفتگو كرد. يكى از اين دانشجويان با انتقاد از #فضاى_امنيتي حاكم بر دانشگاهها گفت: دولت قول داده بود فضاى امنيتى را از دانشگاهها بر طرف كند اما تاكنون در اين زمينه موفق نبوده و ما همچنان شاهد “برخورد با دانشجويان انقلابى” در دانشگاه ها هستيم! 

نوشته دولت دوازدهم فضاى امنيتى را از دانشگاهها بر طرف كند! اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.