روز سفید

دیدار در کوالالامپور، زیر نظر حسین سناپور

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده
بازی‌های مردانه

آرمان امیری

کتاب‌های قفسه‌ی آبی

قوچ

مهدی اسدزاده

ادبیات داستانی

بیست زخم کاری

محمود حسینی‌زاد

کتاب‌های قفسه‌ی آبی

صفحات قبلی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴

صفحات بعدی

“);
var api=$(‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_pager’).show().find(‘.scrollable’).scrollable({
easing:’swing’,
speed:200 ,
prev: ‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_pager .prev’,
next: ‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_pager .next’,
dir: ‘rtl’,
moveStep: 4,
hideNavsOnFit: true
}).data(‘scrollable’);
api.seekTo(0,0);
})();

$(‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_pager .items>div>a’).click(function(){
$(‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_list_pager_p’).val( $(this).parent().index() + 1 );
$(‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_pager .items’).addClass(‘waiting’);
$(‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_pager .items>div’).removeClass(‘waiting’);
$(this).parent().addClass(‘waiting’);
__doPostBack( ‘ms$cm$ct$ct$relatedBooks$update1’ , ” );
return false;
});

نوشته دیدار در کوالالامپور، زیر نظر حسین سناپور اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.