روز سفید

رایزنی روسای هیاتهای ایران و ترکیه در نشست آستانه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

روسای هیاتهای ایران و ترکیه در نشست آستانه در گفتگوهایی صمیمی و صریح، نکات مورد توافق و اختلاف در زمینه بحران سوریه و روش های پایان آن را بررسی کردند.

به گزارش فارس، آستانه پایتخت قزاقستان امروز بعدازظهر (چهارشنبه) در چارچوب نشست های دوجانبه چهارمین کنفرانس بین المللی سوریه، شاهد رایزنی و گفتگوی هیاتهای ایران و ترکیه بود.

در این نشست حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه کشورمان و سدات اونال روسای هیات های اعزامی ایران و ترکیه ضمن بررسی دستاوردهای نشست کارشناسی تهران و شرایط موجود در سوریه و نیازها و چالشهای پیش روی روند آستانه، در خصوص اسناد در دستورکار نشست جاری بحث و تبادل نظر کردند.

دو طرف همچنین در گفت و گوهایی صمیمی و صریح، نکات مورد توافق و اختلاف در زمینه بحران سوریه و روش های پایان آن را بررسی کردند.

نوشته رایزنی روسای هیاتهای ایران و ترکیه در نشست آستانه اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.