روز سفید

روی دوست

۱۵ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده


نمایش مشخصات نادر رضا پایه ور

روی و بوی تو دلا
ما را به هر سو میبرد
سربجنبانی مرا
حالیست چه جایی میبرد
شور دیوانیست و رویای بزرگ
روی یار
قبله دوار و سرگردانیت روزی

شاعر:نادر رضا پایه ور

نوشته روی دوست اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.