روز سفید

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا: همکاری ایران با کشورهای همسایه برای مقابله با قاچاق

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷


مویدی خرم‌آبادی با تأکید بر تلاش برای گسترش همکاری با کشورهای همسایه در مقابله با قاچاق کالا گفت: جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در بازارهای محلی و ساماندهی بازارچه‌های مرزی باید در اولویت برنامه‌های کمیسیون‌های استانی قرار گیرد.