روز سفید

زاكانى ثبت نام كرد

۲۵ فروردین ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

زاکانی نماینده سابق مجلس و نامزد جمنا با حضور در وزارت کشور داوطلب انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شد

نوشته زاكانى ثبت نام كرد اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.