روز سفید

زلالِ چشـم هایـش

۱۰ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

آرامشِ بی مـرزِ چشـم هایش
در شبـی که
بـی رحـــمــــانه
بر هستـیِ پُــر هراسِ من
فرود می آمـد ،
راز آلود ترین معجــزه ی جهــان بود
هنگامی که ژرفــایِ شـــب
ریتــمِ پریشـــانی را می

شاعر:مریم حصاریان

نوشته زلالِ چشـم هایـش اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.