روز سفید

سیاه و سفید ….

۱۳ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

در این گوشه از اتاق، در گوشه ای کم نو، در گوشه ای ساکت ….
آنقدر چشمانم هیچ را می بیند که بعضی اوقات فکر می کنم، تنها جاندار بر روی این کره بزرگ و هرار رنگم ….
گفتم هزار رنگ؟! اما نمی دانم چرا

شاعر:میثم ایمانی

نوشته سیاه و سفید …. اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.