روز سفید

شماره های شغلی موثر و مقرون کد سیستم

۹ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

بررسی اجمالی

بسیاری از شرکت ها باید یک کار پی در پی سیستم شماره، اما امکان تغییر شما در نظر گرفته شماره توالی بنابراین شما می توانید گزارش برای نوع خاصی از پروژه یا پروژه های سال و گزارش اطلاعاتی است که می تواند ایجاد شود جلو؟

و، کدهای هزینه خود را به پوشش جزئیات شما نیاز دارید برای دیدن در گزارش های خود را کافی است ؟ آیا شما توده همه مربوط به سفر سایت و امرار معاش را به یک کد، و یا شما که از جزئیات هتل ها در مقابل غذا و مسکن در مقابل معاش؟

همه برنامه های نرم افزاری به اندازه کافی پیچیده برای سفارشی نوع شغل شماره اجازه می دهد توالی؛ با این حال، حتی سیستم های نرم افزاری هزینه کار اساسی می توان به اقتباس برای سیستم شماره پیشرفته اجازه می دهد.

خاص دنباله شغلی شماره

گزارش

و جوی پیشرفته تکنیک می توانید تعداد زیادی از اطلاعات عملکرد. چگونه شغل به شماره می تواند بار گزارش سهولت بنابراین پروژه از یک نوع و / یا سال خاص می تواند به راحتی از نرم افزار کشیده شده است. نمونه از توالی شماره می تواند در شرایط زیر بر اساس:

· پروژه سال اعطا شد

· عمومی در مقابل کارهای خصوصی

· تجاری در مقابل مسکونی

[۱۹،۴۵۹،۰۰۱] · ساخت و ساز در مقابل خدمات [۱۹،۴۵۹،۰۰۶] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] · بخش (بازدید کنندگان) این شرکت [۱۹،۴۵۹،۰۰۶] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] اگر نرم افزار شما اجازه می دهد تا، شما ممکن است تعداد کار با سال تعلق می گیرد، به دنبال آن نوع شغل و سپس شروع به یک عدد ترتیبی. مدیریت ممکن است یک گزارش برای درآمد ناخالص در تمام پروژه های بهبود مستاجر تجاری در سال ۲۰۱۳٫ درخواست اگر شما یک توالی شماره، این امر می تواند یک گزارش آسان به جلو، و نه از طریق تمام پروژه های سال ۲۰۱۳ خود را بروید و دستی اضافه کردن اعداد به دست آوردن نتایج.

کار فایل هزینه کارشناسی ارشد یکی دیگر از منبع خوبی از اطلاعات است اگر تمام زمینه ها به پایان رسید و یک استفاده مشترک از زمینه های سفارشی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به جلو و گزارش وجود دارد.

کدهای هزینه – خیلی کم یا خیلی زیاد

اغلب ما دیدن لیست کد هزینه که بر روی صفحات متعدد نشت. بسیاری از نرم افزارهای هزینه کار را برای استفاده از یک کد هزینه برای دسته بندی های مختلف (نیروی کار، مواد، هزینه کار مستقیم، و غیره.) اجازه می دهد. [۱۹،۴۵۹،۰۰۶] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] یک منبع خوب برای استفاده برای ایجاد یک لیست کد هزینه روکش پیشنهاد است و ورق جزئیات استفاده می شود که مناقصه پروژه ها است. با این کار مراحل مختلف کار عملکرد، انواع مواد را برای نصب در ارتباط با آن کار، انواع مختلف تجهیزات به اجاره کنید، دسته از پیمانکاران فرعی و جزئیات هزینه های کار مستقیم اند خواهد شد.

این فعالیت ها می توان "شماره" برای ایجاد یک لیست از کدهای هزینه. اگر نرم افزار اجازه می دهد تا برای استفاده از یک کد سراسر دسته های متعدد، به فکر توصیف به تکثیر نیست، اما تنظیم کدهای با هم توسط "نوع" از کار در حال انجام، تجهیزات اجاره ای، هزینه کار مستقیم، کار به طور معمول واگذار کردن، و غیره

[۱۹،۴۵۹،۰۰۱] نگه داشتن کدهای هزینه خود را سازگار سپس اجازه خواهد داد که گزارش حتی پیچیده تر – مدیریت هم اکنون می توانید برای همه پروژه های بهبود مستاجر تجاری در سال ۲۰۱۳ و کل هزینه اجاره جرثقیل برای سال در آن پروژه خاص بپرسید [۱۹،۴۵۹،۰۰۶] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] چرا از طریق این مراحل برو؟

تاریخچه یک منبع بزرگ از اطلاعات زمانی که پیش بینی آینده است. جزئیات هزینه را می توان برای انواع خاصی از مشاغل در هنگام آماده سازی به پیشنهاد یک پروژه مشابه قرار گرفت. اطلاعات تاریخی را می توان برای حاشیه در انواع خاصی از پروژه ها و یا یک بخش از شرکت به تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یا نه نوع خاصی از کار سود آور است تجزیه و تحلیل.

اگر زمینه در هزینه کار فایل استاد در دسترس هستند، گزارش را می توان نه تنها بر اساس نوع و سال اما توسط مدیر پروژه و همچنین به عملکرد و برآورد در مقابل نتایج واقعی نگاه کشیده شده است.

نتیجه

هنگامی که در حال توسعه هر سیستم شماره، قوام به منظور به حداکثر رساندن نتایج گزارش مهم است. مدیریت باید اطلاعات آنها مایل به دیدن و توسعه اعداد کار و کدهای هزینه که برای گزارش های پیشرفته نه تنها به خود اجازه خواهد داد اما ارائه اطلاعات مفید به برآورد، مدیران پروژه و حسابداری و همچنین تعیین می کند.

نوشته شماره های شغلی موثر و مقرون کد سیستم اولین بار در کار جو | مطالب کسب و کار پدیدار شد.