روز سفید

صعود مجدد نرخ سود به کانال ۲۳ درصدی/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۲۳ اردیبهشت

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده
‘ );w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;d.write( ‘

شنبه ۲۳ اردیبهشت: 

 صعود مجدد نرخ سود به کانال ۲۳ درصدی

به گزارش کار جو، امروز در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در فرابورس با نوسانات رو به بالا مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افزایش ۰٫۴۸ واحد درصد، به ۲۳٫۳۷ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با هفته گذشته، کاهش ۰٫۵ واحد درصد، در نسبت با ماه گذشته، کاهش ۰٫۸ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، کاهش ۰٫۰واحد درصد را نشان می دهد.

به گزارش کار جو، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.

×××××××××

کارنامه هفتگی نرخ سود: 
افت ۰٫۵ درصدی
نرخ سود/جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۲۲ اردیبهشت

به
گزارش کار جو، این هفته در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی
در فرابورس با سیر صعودی مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با
افت ۰٫۵۰ درصدی به ۲۲٫۸۹ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی
در نسبت با ماه گذشته، کاهش ۱٫۳ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، کاهش
۰٫۵ واحد درصد را نشان می دهد.

به
گزارش کار جو، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور
به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه
در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت
مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.

******************

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت: 

تداوم نزول نرخ سود در کانال ۲۳ درصدی

به گزارش کار جو، امروز در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در فرابورس با نوسانات رو به پایین مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با کاهش ۰٫۱۱ واحد درصد، به ۲۳٫۲۷ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با هفته گذشته، کاهش ۰٫۴ واحد درصد، در نسبت با ماه گذشته، کاهش ۱٫۱ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، افزایش ۰٫۱واحد درصد را نشان می دهد.

به گزارش کار جو، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.

××××××××

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت: 

نزول نرخ سود در کانال ۲۳ درصدی

به گزارش کار جو، امروز در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در فرابورس با نوسانات رو به پایین مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با کاهش ۰٫۴۸ واحد درصد، به ۲۳٫۳۷ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با هفته گذشته، کاهش ۰٫۳ واحد درصد، در نسبت با ماه گذشته، کاهش ۰٫۸ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، افزایش ۰٫۱واحد درصد را نشان می دهد.

به گزارش کار جو، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.

×××××××××

یکشنبه ۱۷ اردیبهشت: 

افت نرخ سود در کانال ۲۳ درصدی

به گزارش کار جو، امروز در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در فرابورس با نوسانات رو به پایین مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با کاهش ۰٫۰۶ واحد درصد، به ۲۳٫۸۶ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با هفته گذشته، افزایش ۰٫۲ واحد درصد، در نسبت با ماه گذشته، کاهش ۰٫۳ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، افزایش ۰٫۷واحد درصد را نشان می دهد.

به گزارش کار جو، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.

×××××××××

شنبه ۱۶ اردیبهشت: 

افزایش نرخ سود در کانال ۲۳ درصدی

به گزارش کار جو، امروز در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در فرابورس با نوسانات رو به بالا مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افزایش ۰٫۴۹ واحد درصد، به ۲۳٫۹۱ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با هفته گذشته، افزایش ۰٫۳ واحد درصد، در نسبت با ماه گذشته، کاهش ۰٫۲ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، افزایش ۰٫۷واحد درصد را نشان می دهد.

به گزارش کار جو، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.

×××××××××

کارنامه هفتگی نرخ سود: 
افزایش ۰٫۳ درصدی
نرخ سود/جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۱۵ اردیبهشت

به
گزارش کار جو، این هفته در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی
در فرابورس با سیر صعودی مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افزایش ۰٫۳۰ درصدی به ۲۳٫۴۲ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی
در نسبت با ماه گذشته، کاهش ۰٫۷ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، افزایش
۰٫۲ واحد درصد را نشان می دهد.

به
گزارش کار جو، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور
به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه
در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت
مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.


کارنامه فروردین ماه نرخ سود:

صعود نرخ سود به کانال ۲۳ درصدی/جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۳۱ فروردین

به گزارش کار جو، در فروردین ماه در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی در فرابورس با سیر صعودی مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با افزایش ۰٫۸ واحد درصد، به ۲۳٫۵۹ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در نسبت با سال گذشته، افزایش ۰٫۳ واحد درصد را نشان می دهد.

به گزارش کار جو، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.

**********************

کارنامه سال ۹۵ نرخ سود: 

افت ۱٫۳ درصدی نرخ سود؛ سقوط نرخ سود در دقیقه ۹۰

به
گزارش کار جو، در سال ۹۵ در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه
اسلامی در فرابورس پس از افت و خیزهای فراوان، در مجموع با سیر نزولی

مواجه
شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با کاهش ۱٫۳ واحد درصد، به
۲۲٫۸ درصد رسید. این درحالی است که نرخ سود تا هفته گذشته در محدوده ۲۷
درصد قرار داشت و در روزهای پایانی سال با افت ۴ درصدی به محدوده کمتر از
۲۳ درصد سقوط کرد.

به
گزارش کار جو، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور
به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه
در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت
مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.

‘ );w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;d.write( ‘

‘ );w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;d.write( ‘

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.async=1,i.src =location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setInterval(function(){a.g c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,160,60,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,’”+f+g+”‘)”,1e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_”,”content _”,”9ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”378″);

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.as ync=1,i.src=location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setIn terval(function(){a.gc4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,250,25 0,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,’”+f+g+”‘)”,1e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_ “,”content_”,”9ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”380″);

منبع

نوشته صعود مجدد نرخ سود به کانال ۲۳ درصدی/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۲۳ اردیبهشت اولین بار در کار جو | مطالب کسب و کار پدیدار شد.