روز سفید

عشق

۱۵ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده


نمایش مشخصات سارافلاح (خزان)

برخیز بنگر برتاروپود عشق
انکس که مراشکست این روزگارزشت
برروزهای سپری کردنم حسرت نبود
انکس که مراپیر زندگی کردعشق
تا که هستیم کسی یاد مانیست
فرداکه رویم سوی خاک گریه رواست
دیگر چه دلخوشی

شاعر:سارافلاح (خزان)

نوشته عشق اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.