روز سفید

فیلم لحظه تیراندازی در مجلس شورای اسلامی

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

فیلم لحظه تیراندازی در مجلس شورای اسلامی

کلیپ و ویدئوی لحظه تیراندازی و شلیک در مجلس شورای اسلامی .

فیلم لحظه تیراندازی در مجلس شورای اسلامی

فیلم لجظه تیراندازی در مجلس شورای اسلامی در ادامه مطلب .

 

کلیپ تیراندازی و کشته شدن در مجلس

شنیده شده است در مجلس شورای اسلامی تیراندازی شده است

بعضی خبر ها میگویند چند نفر مهاجم به نمایندگان حمله کرده است

اخبار به زودی اضافه و تکمیل میشود .

فیلم تیراندازی در مجلس

نوشته فیلم لحظه تیراندازی در مجلس شورای اسلامی اولین بار در نکس لود پدیدار شد.