روز سفید

قصه‌های من و مامان (۳)

۲۸ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده
قصه‌های من و مامان (جلد ۱)

ویولت رزاق‌پناه

کودک و نوجوان

خروس زری پیرهن پری

احمد شاملو
ضیاء‌الدین جاوید

شعر و داستان

ماتیلدا

رولد دال
محبوبه نجف‌خانی
کوئنتین بلیک

کودک و نوجوان

صفحات قبلی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱

صفحات بعدی

“);
var api=$(‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_pager’).show().find(‘.scrollable’).scrollable({
easing:’swing’,
speed:200 ,
prev: ‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_pager .prev’,
next: ‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_pager .next’,
dir: ‘rtl’,
moveStep: 4,
hideNavsOnFit: true
}).data(‘scrollable’);
api.seekTo(0,0);
})();

$(‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_pager .items>div>a’).click(function(){
$(‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_list_pager_p’).val( $(this).parent().index() + 1 );
$(‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_pager .items’).addClass(‘waiting’);
$(‘#ms_cm_ct_ct_relatedBooks_pager .items>div’).removeClass(‘waiting’);
$(this).parent().addClass(‘waiting’);
__doPostBack( ‘ms$cm$ct$ct$relatedBooks$update1’ , ” );
return false;
});

نوشته قصه‌های من و مامان (۳) اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.