روز سفید

مادر

۱۱ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

وای مادر، بی تو این خانه صفایش رفته است
مسجد و کوچه و باغ حال و هوایش رفته است
شهرمن بی تو پراز خاموشی است
وای مادر،همه ی نور و نوایش رفته

شاعر:کاظم رضایی

نوشته مادر اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.