روز سفید

مشاور وزیر صنعت: تبعیض در تبعیت از شورای رقابت منطقی نیست

۲۳ اسفند ۱۳۹۶


اصغر خسروشاهی گفت: امروز با ورود خودروسازان جدید رقابت بین خودروسازان داخلی شگل گرفته است و به همین دلیل قیمت‌گذاری باید به جریان طبیعی خود باز گردد و در محدوده طبیعی رقابت در بازار تعیین شود و با خروج بازار از انحصار، قیمت‌ها نیز از حیطه کنترل دولت و شورای رقابت خارج شود.