روز سفید

من از تمام زندگی ام خط کشیدمت

۱۲ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

من از تمام زندگی ام خط کشیدمت
از بیت بیتِ حافظ شیراز بین خواب
از بند بندِ پرسشِ زرتشت نیچه کیست؟
از دستبند سبزِ تو لای پَرِ کتاب
من از تمام زندگی ام خط کشیدمت!
وقتی که سنگ پاسخ آغوش پنجره

شاعر:غزل سهرابی

نوشته من از تمام زندگی ام خط کشیدمت اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.