روز سفید

من طرفدار آزادترین شیوه مناظره ها هستم/کمیسیون تبلیغات تجدید نظر کند

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

حامی هر شیوه ای در مناظرات هستم که مردم بهتر انتخاب کنند / امیدوارم ستاد تبلیغات انتخابات، تجربه ها را باز مرور کند / من طرفدار آزادترین شیوه مناظره ها هستم که مردم بتوانند بهتر انتخاب کنند.

نوانديش : واكنش دکتر روحانی رييس جمهور پس از اطلاع از تصميم كميسيون تبليغات انتخابات رياست جمهورى درباره عدم پخش زنده مناظرات:  

حامی هر شیوه ای در مناظرات هستم که مردم بهتر انتخاب کنند.

امیدوارم ستاد تبلیغات انتخابات، تجربه ها را باز مرور کند.

من طرفدار آزادترین شیوه مناظره ها هستم که مردم بتوانند بهتر انتخاب کنند.

وجود مخالف هم مفید است؛ همه باید بدون لکنت زبان سخن بگویند و نقد کنند.

کمیسیون تبلیغات تجدید نظر کند

 * * * * *

رئیس جمهور کجا از تصمیم در مورد پخش مناظره ها مطلع شد؟

برگزاری و پخش مناظره های انتخاباتی در کشورهای مختلف به گونه های متفاوتی انجام می شود. در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۶ مناظره میان داوطلبان به صورت پخش تلویزیونی برگزار شد.

در سال ۱۳۸۴ مناظره میان کارشناسان مرتبط با داوطلبان با یکدیگر مناظره کردند و در سال ۱۳۸۸  مناظره یک به یک زنده تجربه شد.

سال ۱۳۹۲ مناظره/ مصاحبه دسته جمعی زنده طراحی و اجرا شد . عده ای با جمع بندی تمام این تجربیات معتقد به اعمال نظارت بیشتر بر مناظره ها شدند و ظاهرا این نظر در کمیسیون تبلیغات رأی بیشتری آورده و ضبطی بودن مناظره ها تصویب شده است.

رئیس جمهور در حین برگزاری جلسه با نخبگان استان فارس از این تصمیم مطلع شدند و در سخنرانی خود با صراحت تقاضای بازنگری این مصوبه را مطرح کردند.

نوشته من طرفدار آزادترین شیوه مناظره ها هستم/کمیسیون تبلیغات تجدید نظر کند اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.