روز سفید

واكنش شوراي اطلاع رساني و تبليغات نظام بانكي كشور نسبت به اظهارات يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

نظام بانكي كشور همواره بار عمده اي از توسعه كشور را بر عهده داشته و تامين مالي بسياري از پروژه هاي اقتصادي، فناوري و صنعتي و توليدي را انجام داده است.

کار جو– اتهام زد و بند به كاركنان شريف نظام بانكي با بيان اينكه “در بانكها همه با زد و بند كار مي كنند” جفا به اين مجموعه و خانواده زحمتكش نظام بانكي است كه با تمام توان در خدمت پيشرفت كشور است و جاي گله شديد دارد. جناب اقاي قاليباف خود در رأس يك بانك قرار دارند و خوب است توضيح دهند كه بانك زير نظر ايشان چگونه به تامين و تجهيز مالي اقدام مي كند و منابع را به چه مشترياني و با چه شاخص هايي تخصيص مي دهد؟
آيا “زد و بند” در بانك زير نظر ايشان هم وجود دارد؟

ايشان در برنامه هاي قبلي و برنامه نخست “مناظره” به دهها پروژه عمراني اجرا شده در شهر تهران اشاره و افتخار كردند. خوب است توضيح بدهند كه منابع مالي اين پروژه ها چگونه تامين شده است. متاسفانه بيشتر اين منابع كه از طريق نظام بانكي تامين شده اكنون به بزرگ ترين معوقات بانكي بدل شده و فشار شديدي به سپرده هاي مردم وارد كرده است؟
اين  شورا به نمايندگي از نظام بانكي كشور مراتب اعتراض شديد خود را از اقاي محمد باقر قاليباف به خاطر اين اظهارات بي اساس اعلام كرده و حق شكايت و پيگيري حقوقي را در اين رابطه محفوظ مي دارد.

منبع

نوشته واكنش شوراي اطلاع رساني و تبليغات نظام بانكي كشور نسبت به اظهارات يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اولین بار در کار جو | مطالب کسب و کار پدیدار شد.