روز سفید

واگويه

۲۵ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده


نمایش مشخصات رضوان فرحبخش

واگويه
حال و روز تو
بهتر از من هست
تو عاشقانه هايت را
تقديم يار بي وفاميكنى
منِ بى يار
اين همه واگويه را
به كه قالب كنم؟!
رضوان فرح

شاعر:رضوان فرحبخش

نوشته واگويه اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.