روز سفید

پیام از جهان: هر مرحله شما را یک گام نزدیک تر به جایی که شما می خواهید به

۵ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

"شما می توانید برای ۱۰۰۰ شب دعا، تجسم برای ۱۰۰۰ روز، و تشکر برای ۱۰۰۰ چیزها، اما آن زمانی که شما! از لحاظ جسمی راه، دوستی عزیز بدون توجه به آماده سازی چگونه احمقانه، کوچک، و یا بیهوده تلاش های خود را به نظر می رسد – که ۱۰۰۰ معجزه خواهد کرد که پیدا [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] UGA-chugga، UGA-chugga –

جهان "

هرگز دست کم گرفتن همه چیز شما در زندگی زمانی که رسیدن به اهداف خود انجام مراحل کوچک هنوز قدم به جلو به سمت مسیر درست هستند برخی ممکن است بگویند:" Dammm، شما در حال حرکت به قدری کند با این پروژه، آن را به شما دهه را قبل از شما انجام می شود. »این ممکن است درست باشد، اما بهتر از در حال اجرا و صدمه زدن به خودتان تا بد و عدم توانایی به دست آوردن دوباره و هرگز رسیدن به مقصد خود است. مهم این است که هیچ است توجه به آنچه شما در زندگی انجام دهید، شما آن را انجام زمانی که شما احساس که زمان مناسب است. البته، وقتی که می آید به کار مهلت، شما می توانید زمان شیرین خود را ندارد برای تکمیل کار و یا شما به سرعت کنسرو شده. من به دست آورد " تی به شما توصیه می تناقض رئیس خود گفتن او و یا او را که شما انجام می دهند این پروژه در زمان خود شما. شما ممکن است به جعبه تا مسائل شخصی خود را به سرعت و به خارج از دفتر خود را همراهی کردند. اما برای هر چیز دیگری در زندگی، زمانی که آن را به می آید شما دستاوردهای شخصی، هیچ کس است که در اینجا به شما بگوید چه شما باید انجام دهید، زیرا هیچ کس نمی داند شما به اندازه کافی به دقت مطمئن شوید که چه برای شما بهتر است و چه حرکت ایده آل خود را است.

گوش دادن به آنچه شما فکر می کنم بهتر است ، و چشم پوشی از همه چیز و یا هر کس دیگری. شما کسی است که می داند آنچه شما باید انجام دهید و هنگامی که به انجام آن هستند. تمرکز بر انجام گام های کوچک، روز به روز، در نهایت شروع که قادر به اجرا و در نهایت با حداکثر سرعت دویدن. به شما خواهد آمد تا با سرعت که شما پیدا کردن آن به کارآمد ترین. ایجاد مسیر خود را، سرنوشت خود را به چگونه زندگی خود را به شما در آینده را ببینید. همانطور که همه ما می دانیم، هیچ کس می تواند با دقت پیش بینی آنچه در روز بعد اتفاق می افتد، اما اگر شما به چشم انداز مناسب، و مکانیسم مناسب در محل برای رسیدن به این چشم انداز، هر چیز دیگری به دنبال خواهد داشت و شما را در مقصد خود دیر یا زود شود . هنگامی که مقصد شما رسیده ایم، وقت برای درک کار سخت خود، گرفتن زمان خاموش، لذت بردن از موفقیت خود را، و سپس آماده برای ماموریت بعدی دریافت کنید. زندگی هرگز متوقف نمی شود بعد از کار انجام شده است. نگه دارید در حال حرکت رو به جلو و همیشه پیدا کردن برای ایجاد چیز بزرگ بعدی.

نوشته پیام از جهان: هر مرحله شما را یک گام نزدیک تر به جایی که شما می خواهید به اولین بار در کار جو | مطالب کسب و کار پدیدار شد.