روز سفید

چند دليل براى خستگى هميشگى شما

۸ آذر ۱۳۹۵

چند دليل براى خستگى هميشگى شما

١. منظم نبودن برنامه ى خواب: برنامه ى خوابتان بايد منظم باشد و همواره آن را دنبال كنيد. خودتان را موظف كنيد تا رأس يك ساعت خاص به رختخواب برويد. حتى اگر مدت زمان خوابتان يكسان باشد ، تفاوت در ساعات خواب مى تواند انرژى شما را بگيرد و بدنتان را خسته كند.

 

٢. شلوغى منزل و اتاق: تحقيقات نشان داده اند كه نظم و ترتيب محل خوابتان باعث مى شود تا با ذهن بازترى به خواب رويد.

 

٣. با عصبانيت به خواب نرويد: آيا يك مشاجره داشته ايد؟ بهتر است پيش از خاموش كردن چراغ و به خواب رفتن مشكلتان را حل كنيد زيرا تحقيقات نشان داده اند كه خوابيدن با خشم در كيفيت خواب تاثير خواهد گذاشت.

 

٤. بدنتان به آهن نياز دارد: آهن باعث جريان خون و رساندن اكسيژن به ماهيچه ها مى شود. سعى كنيد تا غذاهايى كه داراى آهن بالا هستند مانند اسفناج، لوبيا را همراه با مولتى ويتامين روزانه به وعده هايتان بيفزاييد.

ترجمه

www.iranstyle.ir

The post چند دليل براى خستگى هميشگى شما appeared first on ایران استایل . مجله اینترنتی ، پورتال خبری و سبک زندگی.