روز سفید

***کوچ***

۱۵ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

کوچ باید کرد
از التهاب زخم های سربسته
اما…
مقصد کجاست؟
افق ندارد آغوش این شهر
و طاق گشته
طاقت گنجشک های سنگ خورده
آه ! از زنده بودنی
که بی رحمانه
می کشد

شاعر:رويا باغبان پور آذري

نوشته ***کوچ*** اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.