روز سفید

۲۰ فریم از شب های داغ انتخاباتی در پایتخت

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده


با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری طرفداران نامزدهای مختلف با پوسترهای تبلیغاتی در خیابان های مختلف تهران حضور دارند.

نوشته ۲۰ فریم از شب های داغ انتخاباتی در پایتخت اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.