روز سفید

نگـــاهى به رمان «ساعت‌ها» نوشتۀ مايكل كانينگـهام

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

mandegar-3«ساعت‌ها» با خودکشى «ویرجینیا وولف» آغاز و با مرگ «ریچارد» (شاعر) پایان مى‌یابد. «مایکل کانینگهام» با دست‌مایه قرار دادن زنده‌گى ویرجینیا وولف و نگاهى به رمان «خانم دالووى» او هم‌چنین تکثیر فضا و ایدۀ «وولف» بر دیگر افراد رمان به ساختارى محکم و منسجم در «ساعت‌ها» رسیده است.
رمان از دید سه شخصیت (ویرجینیا وولف، لورا براون و کلاریسا دالووى) تعریف مى‌شود. زمان رمان در هر سه روایت یک روز از ماه جون است. روزى که به عقیدۀ وولف، «مى‌تواند روز خیلى خوبى باشد.»
هر سه روایت صبح شروع و شب به پایان راه مى‌رسد. در هر سه روایت راوى زن است و این بى‌شک تعمد نویسنده به زن‌محورى بودن اثر و دیدن دنیا از دریچۀ نگاه زن برمى‌گردد که او را تا حدى وفادار و وامدار «ویرجینیا وولف» مى‌کند. حس غالب رمان حس هم‌جنس‌خواهى شخصیت‌هاست. هر کدام از شخصیت‌ها به نوعى درگیر این پدیدۀ عصر مدرن مى‌شوند.
اکثر شخصیت هاى رمان سرخورده‌اند و این سرخورده‌گى تا آن‌جا پیش مى‌رود که هر یک با اطمینان کامل از زنده‌گى تلف شده و گذشتۀ خود حرف مى‌زنند. ناراضى و شکوه‌گر از موقعیت‌هاى خود، هر کس به دنبال مفرى است تا از بندهاى این زندان زنده‌گى آزاد شود. همان‌قدر که «وولف» از دیدن پرندۀ مرده و تابوت پر از گلِ ساختۀ دست خواهرزاده‌هایش مسحور مى‌شود، «براون» با ساختن و درست کردن کیک و «کلاریس» با انتظار دیدن ستارۀ سینما، سرگرم و مشغول‌اند. دل‌مشغولى‌هایى عبث و خالى از هر نوع دل‌بسته‌گى به اصل آن، اما با وجود این‌ها هر کدام از این کارها حس سرخورده‌گى را در آنان دوچندان مى‌کند. هر سه نگاهى متفاوت با زاویه دیدى مشترک نسبت به مرگ دارند. «وولف» مرگ و رستاخیز را مسحورکننده، «لورا» مرگ را کارى راحت هم‌چون گرفتن یک اتاق در هوتل و «کلاریسا» مراقبت‌هاى دخترى بزرگ‌سال و آسایش درون یک اتاق مى‌داند؛ وولف در بطن مرگ، لورا در تردید و یقین به عمل آن، و کلاریسا در حاشیه‌اش.
مرگى که «لورا براون» در ذهن و فکرش مى‌پروراند در «ریچارد» (پسرش) به کمال رسیده و از ذهنیت به عینیت تبدیل مى‌شود. «ریچارد» حس مرگ را سال‌ها پیش از نگاه مادرش در کودکى به ارث برده. این میراث در روز جشن با خودکشى‌اش تمام مى‌شود و حس انجام مرگ که خواستۀ «براون» بود، فروکش مى‌کند. «مرگ شاعر» همان که «وولف» در رمان «خانم دالووى» به آن اشاره مى‌کند، در مرگ «ریچارد» شاعر تجلى مى‌یابد. مرگ شاعر نقطۀ تخلیه و رسیدن به کاتارسیس (تزکیه) است. هیچ کس از مرگش ناراحت نیست. مرگ او درست نقطۀ شروع پس از پایان راهى است که ابتدا و آغازش گنگ و مبهم است. مرده‌گان رفته‌اند و زنده‌گان زنده‌اند. بخت و اقبال مرموزى که به آنان رو کرده تا زنده باشند، زنده‌گى کنند و عشق بورزند. با مرگ «ریچارد»، «کلاریسا دالووى»، کلاریسا مى‌شود و «دالووى» (اسمى که ریچارد بر اساس هم‌خوانى اسم کلاریسا با خانم دالووى ویرجینیا وولف بر او گذاشته بود) به پایان مى‌رسد.
رمان ساعت‌ها به زبان سوم شخص و در زمان حال اتفاق مى‌افتد. داناى کل، قصۀ تعریف و تفسیر حالات و روان شخصیت‌ها به شیوۀ سیلان ذهن و مرور و کاوش در پس پشت هر چیزى مى‌پردازد که در گذشته اتفاق افتاده یا در حال وقوع است. ورود به دنیاى ذهنیت‌ها و تفکرات با چنان تردستى و استادى انجام شده که هر بار دنیایى جدید و متفاوت به روى خواننده گشوده مى‌شود. نویسنده هم با پرسش‌ها و تحلیل‌ها و دخالت‌هایى ریز و موجز در خلال اثر، خود را دخیل و همسو با شخصیت کرده و با او به مطالعۀ چیزى که در شرف وقوع است یا اتفاق افتاده یا خواهد افتاد، مى‌پردازد.
شى‌مدارى و غلبۀ دنیاى بى‌جانِ اشیا به دنیاى جاندار نیز از نکات دیگر این رمان است. در تفسیر و تعریف اشیا به کوچک‌ترین نکات هم توجه شده و تا جایى که ممکن است سعى شده چیزى از قلم نویسنده نیافتد. هم‌خوانى دنیاى بیرون با دنیاى درون (ذهنیت‌ها)، ربط و ضبط سه شخصیت وولف، براون و دالووى، پیچیده‌گى روابط در عین ساده‌مندى آن، تعریف شرایط و محیط سه نسل، سعى بر القا و ادامۀ راه و روش ویرجینیا وولف در نگارش داستان (سیلان ذهن، فمینیسم و…) و جداى از این‌ها، مجرد و مستقل بودن اثر با بن‌مایه‌هایى از آثار وولف و پروسۀ داستانى و ارتباط این سه شخصیت (وولف خود را در رودخانه غرق مى‌کند. مادر و پسرى بر بالاى پل روى رودخانه، آشنایى پسر با دخترى هم‌نام «کلاریسا دالووى»، شاعر شدن پسر و خودکشى شاعر، روح وولف تا این‌جا هست و از این‌جا به بعد دیگر همه‌چیز تمام مى‌شود). این‌ها چیزهایى هستند که مى‌شود ساعت‌ها در مورد «ساعت‌ها»ى مایکل کانینگهام بحث کرد و نوشت.
و در پایان، پایانى ابهام‌آلود در عین آرامشى که بعد از مرگ بر اثر جارى و روان است؛ پایانى که علامت پرسشی را در ذهن خواننده باقى مى‌گذارد. «همه‌چیز آماده است.» براى مرگ یا زنده‌گى؟

 

نوشته نگـــاهى به رمان «ساعت‌ها» نوشتۀ مايكل كانينگـهام اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.

روایتی از نزاع قدرت نرم نظام در تقابل با پروژه تغییر ساختار

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده
محمد عبداللهی: اکنون دیگر در این گزاره تردیدی نیست که «غایت مطلوب غرب در برجام ؛تغییر ماهیت ، هویت و ساختار نظام ایران بوده است». 

با این پیش فرض ، دوران پسابرجام دوران آغازین تحولات ساختاری نظام تلقی می شود که نقطه صفر آن را بایستی تلاش برای «رفراندومیزه کردن انتخابات مجلسین» دانست. 

اکنون که نتایج انتخابات نشان از شکست این پروژه و توقف آن در نقطه صفر دارد بازخوانی نقشه راهی که از پروسه تغییر ساختار نظام در ادبیات تحول خواهان داخلی و بیرونی وجود دارد خالی از لطف نیست . پروسه ای  که از خرداد ۹۲ “پیشبرندگی آرام ” نام گرفته است.

 روایتگران و تحلیل گران غرب گرا  ، تلاش برای ” تحقق انزوای راهبردی رهبری ” را پس از شکست سال ۸۸ مهم ترین گزاره ای میدانند که مقدمه “تغییر ساختار حاکمیت”  است ، محیط عمل رهبری در چنین فرمولی محدود به سخنرانی های او خواهد بود که نه ” ضمانت اجرا ” و نه ” دوام موثر” خواهند داشت .

 با این وصف به دلایلی که ذکر می شود اکنون برداشت دومی از مساله پیش روی آن هاست . برونداد این برداشت دوم آن است  که قدرت نرم نظام و شخص رهبری توان آن را داشته است  تا مسیر تغییر را به سمت مرکزیت نظام تغییر دهد . این پروژه ” تغییر در تغییر ” یا ” آنتی تز تغییر ماهیت نظام” است که با سرپنجه تدبیر و نبوغ رهبری رقم خورده است .

 این دسته از روایتگران تغییر ، آغاز پروسه تغیییر را دوران ریاست جمهوری خاتمی می دانند و معتقدند رهبری در چند گام ، پتانسیل تغییر خواهی را به سبد نظام برگردانده است . 
مرحله اول در خنثی کردن طرح یلتسینیزه کردن نظام که با الگو برداری از طرح فروپاشی شوروی بازسازی شده بود ،

 مرحله دوم در انتقال آرام قدرت دولت اصلاحات به دولت بعد و جایگزینی هوشمندانه این پتانسیل در ریل انقلاب اسلامی ،

مرحله سوم در مدیریت بحران ۸۸ و ایجاد یک پروسه مرحله گذاری شده که همزمان با افزایش بلوغ اجتماعی ، عملیات اعتبار زدایی از جریان برانداز صورت گرفته و پس از آن با مهندسی معکوس نظام ، سرمایه آشوب به سرمایه سوخته و منزوی تبدیل شد . 

مرحله چهارم ، اشراف و مدیریت طرح هوشمند و تغییر فرم یافته غرب بود که اینبار با هدف گذاری بر تغییر محاسبه افکار عمومی و با هدف ایجاد اجماع حداکثری برای انتخاب گزینه ” آشتی با آمریکا ” در مقابل  ” استقلال و عزت ملی توام با استکبارستیزی ” به میدان آمده بود . در این فرمول ،قدرت بالای بازی خوانی رهبری  ، مین گذاری انجام شده در افکار عمومی را مرحله به مرحله خنثی کرد. کشف و خنثی سازی فرآیند دو قطبی سازی های دروغین ، عقیم گذاشتن سرمایه گذاری حریف بر شکاف مصنوعی حاکمیت – ملت ، اشراف و ممانعت از گروگانگیری اقتصادی افکار عمومی و ایجاد اشتباه محاسباتی، بازگردان هوشمند ظرفیت تخریبی سازمان یافته در انتخابات به سبد نظام ، بی اعتبار سازی و ایجاد رسوایی بزرگ برای عاملین و آمرین اتفاقات سال ۸۸ ، دریدن پرده توهم دارا بودن پایگاه اجتماعی قابل سرمایه گذاری برای تغییر خواهان داخلی و به رخ کشیدن هژمونی بی رقیب و قدرت بی نظیر رهبری در بسیج افکار عمومی بخشی از این فهرست است . 

با اینهمه شاید بزرگترین اتفاقی که افتاده است برهم ریختن پازل حریف برای مدل سازی از برجام در محیط سیاست داخلی و تعمیم آن به نقاط استراتژیک نظام است. این فرآیند اما هرگز متوقف نشده است و از آن جا که رفتار استراتژیست های غربی اقتضائی است بنابر اقتضائات جدید مجددا خود را تنظیم خواهد کرد . باید منتظر بود.

نوشته روایتی از نزاع قدرت نرم نظام در تقابل با پروژه تغییر ساختار اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.

نمایندگان مجلس در نامه ای از مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تشکر کردند

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

در پی انتصاب دکتر ولایتی به عنوان رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا
کاتب در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، پیام
تشکر ۱۹۲ نفر از نمایندگان مجلس از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را مبنی بر
انتصاب علی اکبر ولایتی به عنوان رئیس هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی قرائت کرد
.

متن کامل این پیام با عنوان «سپاس و تشکر
نمایندگان ملت از رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی» به این شرح است
:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه
ای؛ رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مدظله العالی

سلام علیکم

احتراماً اعلام می دارد جایگاه و اهمیت
علم و دانایی به عنوان رکن اصلی پیشرفت و تعالی بر کسی پوشیده نیست؛ ارزش انسان در
آموزه های اسلامی و قرآنی به دانش اوست، دانشی که باعث رشد و سعادتمندی دین و دنیا
انسان گردد
.

در این راستا به عنوان یک مجموعه علمی
مردم نهاد، دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت سال ۱۳۶۱ با پیشنهاد فقید سعید مرحوم
آیت الله هاشمی رفسنجانی و موافقت و حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،
حضرتعالی، فرزند امام راحل و مسئولان وقت تاسیس شد و منشأ خدمات ارزشمند علمی،
پژوهشی، اقتصادی و فرهنگی گردید
.

ارتحال جانسوز ریاست هیات موسس و هیات
امنای این دانشگاه باعث شک در جامعه به ویژه در میان اعضای بزرگ خانواده دانشگاه
شد. در چنین شرایطی انتصاب جناب آقای دکتر ولایتی که چهره ای علمی و دانشگاهی
شناخته شده، مقبول و مورد اعتماد امام، رهبری عزیز و مرحوم آیت الله هاشمی یار
همیشه در صحنه انقلاب و امام و رهبری بود، با تدبیر حکیمانه حضرتعالی و یادآوری
اثربخش بودن این دانشگاه در حکم ایشان مایه مباهات و امتنان است
.

راهبردهای مدیریت فعلی جناب آقای دکتر
میرزاده مبنی بر کیفی سازی، توسعه تحصیلات تکمیلی و بومی گزینی برای برقراری عدالت
آموزشی، ایجاد مدیریت استانی و فعالسازی هیات امناهای استانی را طبق مصوبه ۷۲۱
شورای عالی انقلاب فرهنگی، جذب چندین هزار هیات علمی جدید در واحدهای شهرستانی
برای ارتقای هرم هیات های علمی، راه اندازی مجمع خیرین دانشگاهی براساس بند ۷-۵
سیاست های کلی علمی و فناوری ابلاغی رهبری معظم و توجه جدی به شرکت های فن آوری
آزاد و مراکز رشد در جهت تبدیل علم به ثروت و تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان مورد
حمایت و پشتیبانی ما است
.

سلامتی و دوام عمر حضرتعالی و شادی روح
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را از خداوند منان مسئلت داریم
.

نوشته نمایندگان مجلس در نامه ای از مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تشکر کردند اولین بار در نیا بلاگ پدیدار شد.

بخشش؛ رازِ پیـشرفت در زنده‌گی

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

mandegar-3گذشتن از خود و بخشیدن دیگران، هنری بزرگ و قابل تقدیر است البته برای کسانی که برای زنده‌گی اکنون خویش، ارزش قایل هستند. هنر بخشش، یک امتیاز مثبت برای کسانی است که در زنده‌گی خود را معطل هر چیزی نمی‌کنند و به حرکت به سمت جلو و پیشرفت می‌اندیشند.
به این جملات نگاه کنید:
“من هرگز پدرم را به‌خاطر کاری که کرد، نخواهم بخشید.”
“از اشتباهی که کردم، غمگینم و نمی‌توانم خودم را ببخشم.”
این جملات به نظرتان آشنا نیستند؟ این‌ها جملاتی هستند که هر یک از ما ممکن است بارها با آن روبه‌رو شده باشیم. اما مهم این است که برای این پرسش‌ها و جملات چه راهکاری در ذهن داریم. مسلماً اگر قدرت بخشش دیگران را نداشته باشیم، در واقع گامی در راستای اصلاح وضعیت موجود برنداشته‌ایم و همچنان در گذشته زنده‌گی کرده‌ایم. اگر قدرت بخشیدن خود را نداشته باشیم، به این معناست که در اشتباه باقی مانده‌ایم و دایماً خود را از درون سرزنش می‌کنیم و این احساس ما را دچار دلتنگی و آزرده‌گی می‌کند. به این ترتیب خود موجب شده‌ایم تا در یک رنج و عذاب روحی باقی بمانیم. برخی از افراد به گونه‌یی رفتار می‌کنند که به نظر می‌رسد تصور و درکی وارونه از بخشیدن در ذهن دارند. مثلاً کسی که نمی‌تواند مادر یا پدر خویش را به‌خاطر تندخویی‌اش ببخشد، به این خاطر است که دایماً آن‌ها را مقصر می‌داند و همۀ مشکلات را به سوی آن‌ها سوق می‌دهد و این در حالی است که این مشکل بیش از آن‌که به پدر و مادر یا هرکس دیگری مربوط باشد، به خود شما ارتباط پیدا می‌کند. چرا که شما بیش از هر کسی می‌توانید در خود تغییر ایجاد کنید و این بهترین و سریع‌ترین راه برای پیشرفت و کمال است که در خود حس بخشش را ایجاد کنید و همیشه این‌طور فکر کنید که دیگران قابل تغییر نیستند یا اگر هم باشند، این کار بسیار سخت است؛ اما پذیرش و وسعت قلب‌تان برای بخشیدن دیگران، احتمالاً ساده‌ترین و زیباترین اقدام ممکن است.
چنان‌چه نتوانیم به راحتی دیگران را ببخشیم، خویشتن را بیش از هر کسی اذیت کرده‌ایم. در اغلب موارد، فرد خاطی از این‌که در ذهن شما چه می‌گذرد، هیچ اطلاعی ندارد و به زنده‌گیِ خویش مشغول است و این در حالی است که شما خود را مشغول افکار و احساسات منفی می‌کنید. فراموش نکنید که بخشیدن، راز سالم ماندن، جوان ماندن و نشاط در زنده‌گی است. اگر من نتوانم مادر همسرم را ببخشم، به دلیل این‌که مرا به یک مهمانی دعوت نکرده یا سخنی گفته که مرا ناراحت کرده است، این من هستم که بیشترین ضربه را می‌خورم و به خاطر این موضوع حرص می‌خورم و درون خود را شلوغ می‌کنم. همین شلوغی و ناراحتی، موجب می‌شود تا نتوانم راحت بخوابم و رفتار مناسبی با همسر و فرزندم داشته باشم. بنابراین این من هستم که پذیرای انواع و اقسام مشکلات شده‌ام و فرصت شادمانی را از دست داده‌ام. فراموش نکنید که بخشیدن راز سالم ماندن، جوان ماندن و پیشرفت در زنده‌گی است.
با سرزنش دیگران، به هیچ نتیجۀ مثبتی نمی‌رسیم جز این‌که اوضاع را برای خود پیچیده‌تر می‌کنیم. پس بهتر است همیشه به بخشش فکر کنیم. به بخشش واقعی. بخششی که با فراموش کردن تمام کینه‌ها همراه باشد و از ته دل باشد.

نوشته بخشش؛ رازِ پیـشرفت در زنده‌گی اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.

شناخت کامل راش های پوستی از زونا و کهیر تا تبخال

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

شناخت کامل راش های پوستی از زونا و کهیر تا تبخال

یکی از موارد نگران کننده راش های پوستی در بزرگسالان شرایطی آلرژیک به نام کهیر است. کهیر شامل برجستگی های قرمز رنگ و خارش دار روی پوست می شود که به سرعت گسترش می یابد و می تواند در تمام بدن پدیدار و ناپدید شود. راش های پوستی نه تنها در زمینه تشخیص دقیق می توانند برای پزشکان مشکل آفرین باشند، بلکه افرادی که از آنها رنج می برند را نیز به شدت نگران می سازند

نوشته شناخت کامل راش های پوستی از زونا و کهیر تا تبخال اولین بار در اتون | مرجع خبری سلامتی پدیدار شد.

بنابراین شما می خواهید به خود و راه اندازی یک “زنگ هشدار شرکت” – طرح خود را از حمله است

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

وجود دارد مقدار بسیار زیاد از چیزهایی که به نظر یک بار شما را انتخاب کنید برای ورود به امنیت الکترونیکی و درست زنگ به عنوان کسب و کار بعدی خود را؟ . در تجربه من، افرادی که این تلاش در، می آیند از مشاغل به عنوان نصب زنگ و یا یک مقدار زیادی از تجربه مهندسی. چه جذب یک فرد به صنعت زنگ و باعث می شود آنها می خواهند به اجرا شرکت زنگ خود را معمولا درآمد در محدوده زمانی معین از نظارت. است مقدار زیادی از پول را به در سمت نظارت بر کسب و کار ساخته شده وجود دارد. بسیاری از این صنعت همچنین پیدا می شود تا حدودی اثبات رکود اقتصادی به عنوان یک محصول است که هر دو مورد نیاز و به همه، بدون توجه به آنچه وضعیت مالی خود را ممکن است در دسترس است.

نصب زنگ هشدار استفاده بیش بسیاری است که باز کردن یک زنگ شرکت. من آنرا برابر با باز کردن یک رستوران، شما می توانید از بهترین ناهار خوری در شهر و بهترین خدمات در محل نیز داشته، اما اگر آشپز خوب است، رستوران خود را شکست خواهد خورد. نصب و راه اندازی از یک سو از کسب و کار است که کنترل کیفیت همه جنبه های دیگر است. همانند بسیاری از چیزها، هنگامی که شما زیر کار کردن، شما کیفیت را قربانی مگر اینکه صاحب این شرکت می آید از یک پس زمینه نصب و راه اندازی سیستم های هشدار و می تواند نظارت و آموزش نصب دیگر، برای حفظ بالاترین استانداردهای صنعت. بسیاری از شهرداری ها و دولت های ایالتی گسترده صدور مجوز و چک پس زمینه مورد نیاز به کار و یا حتی کار برای یک شرکت زنگ. کشورهای دیگر نیاز به حداقل تجربه و صدور مجوز خود را به عنوان رسمی به عنوان گرفتن مجوز است. یک نقطه شروع خوب برای تحقیق این شرایط خواهد بود برای تماس با NBFAA (ملی) و یا (دولت خود را) سارق و آتش انجمن زنگ. [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] هنگامی که شما تصمیم به ساخت یک زنگ هشدار شرکت از زمین تا، بسیاری وجود دارد ملاحظات است که باید به حساب آورد. همانطور که چند مکان به نوبه خود وجود دارد که در آن تمام اطلاعات مورد نیاز است زیر یک سقف، شما ممکن است خود صحبت کردن به بسیاری از کارشناسان در جنبه های فردی از عملیات کسب و کار شرکت ها و زنگ را پیدا پس از یک مقدار زیادی از اطلاعات جمع آوری شده است، بعد از آن شما می توانید شروع به قرار دادن پازل با هم.

مشکل ذاتی این روش این است که اطلاعات آموزش داده شده توسط یکی طراحی شده بود به جریان با اطلاعات آموزش داده شده توسط دیگر، و شما را تا پایان قرار دادن بسیاری از آتش سوزی، در یک زمان که شما باید به یادگیری چگونگی پیشگیری از آنها.

در اینجا تنها تعداد کمی از سوال شما باید از خود بپرسید در مرحله آغاز شروع شرکت زنگ خود را :

* آیا من یک برنامه نمایندگی زنگ پیوستن و یا اجرای یک شرکت مستقل زنگ خطر؟

* چگونه می توانم راه اندازی دولت برای عملیات روزانه از شرکت زنگ من؟

* چه باید تمام موقعیت های بسیار مهم پرداخت کنم؟

* چگونه جریان های قزاق از فروش، به زنگ نصب، به دولت؟

* چه تعداد باید هدف من و انتظار می رود؟

* چگونه من بخش فروش زنگ ساختار یافته است؟

* چگونه بخش نصب و راه اندازی سیستم های هشدار من ساختار یافته است؟

* چگونه می توانم تمام این موقعیت از مولد مدیریت می شود؟

* چه تجهیزات باید فروش و نصب

* قیمت گذاری صنعت نرمال چیست؟

* چگونه می توانم مشتریان بالقوه؟

* چگونه می توانم موثر این افراد را به مشتریان تبدیل؟

* چه کسی نظارت از این آلارم

* چگونه می توانم برای تمام ادارات لازم استخدام؟

* چگونه می توانم آنها را آموزش من و آنها را به موفقیت پاسخگو؟

به منظور به طور کامل درک گزینه های خود را و قادر به تصمیم گیری خواهد شد که هم از نظر مالی به نفع و به راحتی جذب می شود، شما باید مشاوره و آموزش را از یک منبع منحصر به فرد در صورت امکان به دنبال. به این ترتیب برنامه های شما یاد بگیرند طراحی شده اند را به تعامل با یکدیگر. در زیر لیستی از ماژول های آموزش که شما نیاز به یادگیری به منظور تکمیل تصویر و رقابت در این زمینه ما است.

Hiring- مدیر فروش A است تنها به عنوان خوب به عنوان توانایی خود به استخدام کارکنان جدید. یادگیری به استخدام کارکنان با کیفیت تلاش چند وجهی با تاکید بر مدیریت زمان است. دنبال بهترین مفاهیم در نوشتن آگهی، قرار دادن آگهی، کنترل هزینه، تماس آگهی، فرایند مصاحبه، مدیریت زمان و حفظ کارکنان.

Training- ساختمان که طولانی ترین آخرین بر روی ساخته شده است ترین پایه های جامد. استخدام های جدید در حال بررسی آینده خود را با شرکت در توانایی آنها برای یادگیری کار با بیشترین سرعت ممکن، و به خود را به اعضای سازنده یک تیم. کارشناسان شما روش آموزش آموزش، و به شما کمک کند ساختار و پاسخگویی به شما در برنامه های آموزشی خانه.

Scheduling- مدیریت زمان درک و برنامه ریزی، اجازه می دهد تا شما را به دریافت بیشتر از هر روز بدون به خطر انداختن و یا به تاخیر انداختن کارهای دیگر. یک مدیر باید قادر به انجام تمام نقش لازم و بدون احساس غرق شدن هرگز قادر به گرفتن بودن باشد. یک کارمند باید قادر به حضور در های آموزشی و نشست و هنوز هم قادر به استفاده از روز کاری در دسترس مولد باشد.

پرداخت برنامه ریزی کارشناسان شما را به برخی از لبه برش ترین و ایجاد انگیزه پرداخت معرفی -plans در صنعت. اگر خود را پرداخت و ساختار کمیسیون به طور مداوم بهره شرکت و کارکنان آن به همان اندازه نیست، آن زمان که در مورد مفاهیم جایگزین یادگیری است.

زمان Management- کاوش چگونه همه رشد لازم را در مدیریت خود را ، فروش و بازاریابی بخش می تواند انجام شود، آموزش داده و نگهداری به صورت روزانه، در حالی که موثر بر خط پایین خود را مثبت از یک روز.

پاسخگویی برنامه پاسخگویی به هر دو سرپرستان و کنترل کارکنان که در حال برگزاری خود را به بالاترین استانداردهای پاسخگو باشد. یاد بگیرید چگونه به این برنامه ها برای همه طرف های درگیر کار می کنند. هنگامی که برنامه پاسخگویی اداره نادرست آنها را درک مهدکودک ایجاد کنید. هنگامی که به درستی انجام آنها افتخار در طرز کار، احساس موفقیت و امنیت شغلی ایجاد کند.

گزارش ها دقیق و جامع نگهداری سوابق روزانه و گزارش های دوره ای به هم تیمی و افسران از شرکت نگه داشتن همه بازیکنان در همان صفحه. کارشناسان می تواند به شما کمک طراحی پایگاه داده های سفارشی است که حداقل زمان برای یک مدیر تیم برای حفظ کنند. کارشناسان شما را چگونه برای به اشتراک گذاشتن این اطلاعات با مافوق و کارکنان خود را به طور یکسان. یک گزارش جامع روزانه "توپ کریستال" است و نیازهای آموزشی فردی خود را راهنمایی می کنند.

صور بدون نیاز به چرخ را دوباره اختراع وجود دارد. کارشناسان یک بانک اطلاعاتی کامل از فرم های لازم برای حفظ آموزش روزانه و نگهداری سوابق در صنعت ما است.

Motivation- یادگیری روش برای انگیزه تیم که شامل برنامه اذعان کارمند، برنامه پاداش، تیم صفحه نمایش و مهم ترین، درآمد وفاداری واقعی و احترام به عنوان یک مدیر.

پاداش Programs- کشف مفاهیم جدید برای برنامه های پاداش کارکنان که در ارتباط با رشد تولید کار می کنند، بدون تبدیل شدن به انتظار و تکراری . نحوه ایجاد بودجه برای این برنامه ها و مدیریت آنها از درخواست برای سرمایه گذاری برای توزیع جوایز جایزه.

Meetings- جلسات تیم تولیدی یک امتیاز و چیزی برای نگاه به جلو به می باشد. آیا کارکنان شما دیدن این فرصت را به هم با هم تیمی و رشد به عنوان مثبت؟ اگر جواب شما به هر چیزی کمتر از یک پربرکت بله، شما باید برای روش ایجاد جلسات تیم مثبت و سازنده به دنبال است.

هدف تنظیمات تنظیم هدف های فردی مهم ترین ابزار با کیفیت مدیر فروش است را در اختیار خود، برای رشد یک کارمند سازگار و وفادار است. این اجازه می دهد به شما برای رسیدن به امید و آرزو یک فرد در یک سطح شخصی، در حالی که کمک به آنها برای به انجام رساندن مراحل لازم برای موفقیت است. کارشناسان می تواند به هر هدف موجود تنظیم برنامه ها یا مفاهیم که شما در محل و نشان می دهد راه های جایگزین برای مدیریت این برنامه بررسی می کند.

سرب Production- کاوش درست برنامه ثابت شده است که ایجاد شده اند برای افزایش خود را نمایندگی سرب. برنامه های ارجاعی مسکونی، بوم تولید سرب، تولید نمایشگاه سرب و برنامه های شریک چند از روش های است که باید به دست می شود.

Protocol- دست زدن مداوم از هر وضعیت ممکن پاسخگویی ایجاد می کند. بدانید برای آموزش کارکنان نحوه گزارش در در تمام جنبه های کار روزانه. آموزش کارکنان چگونه هر گونه نقض در پروتکل خواهد شد به رسمیت شناخته شده و به شیوه ای سازنده خطاب.

سرب Runners- توسعه دونده سرب خود را به عنوان متخصص در هنر از اولین نزدیک مراجعه کنید.

تفاهم، زبان بدن، ارائه تجهیزات، [۱۹۴۵۹۰۰۴:تمامجنبههایموردنیازروزانهدوندهسرببهفرآیندهایواقعیتدریس،ازمدیریتزمان] محصول دانش، تجزیه و تحلیل هزینه، با ایجاد حرص و آز، با ایجاد نیاز،

فرض، از طریق پیاده روی، ایجاد مالکیت توپ، را دور است،

طراحی سیستم، قطعات فروش، پیش می پردازد، بازی های قزاق، لغو قاتلان، خود تولید. (فروش بدون منجر) [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] Canvasser's- کارشناسی ارشد از آستان با مهارت در تمام ماژول های بالا. آموزش جمعکن خود را به سوختگی نیست درب، و برای جلوگیری از تبدیل شغل خود را به درب به فروش درب. جمعکن موثر باید به تنها چهار صاحب خانه صحبت به قرار دادن دو بر روی کاغذ. این را از طریق بازی رول ثابت و تنظیم نگرش در عرصه ایجاد فرصت تدریس می شود. کاوش درست روش های اثبات شده تبدیل جمعکن خود را به تیم نخبگان از کارشناسان تولیدی با کیفیت بالا از زندگی به عنوان پاداش.

Telemarketing- زمان جداول، مفاهیم و کنترل برای توسعه یک در خانه در بخش تلفنی برای ایجاد فروش و توسعه منجر می شود.

من فقط شروع به خراش سطح از تمام چیزهایی که باید در نظر گرفته شود در هنگام باز کردن زنگ هشدار شرکت. مشاوره با یک کارشناس صنعت است که می تواند کمک به شما در ساختار کامل تصمیم بگیرید که راه خود را. به این ترتیب مسیر خود را انتخاب خواهد تداوم و جریان دارند، در حالی که صرفه جویی در زمان شما رسیدن به جایی که می خواهید به عنوان یک

رقیب در یک سرمایه گذاری پر سود پیچیده است اما.

نوشته بنابراین شما می خواهید به خود و راه اندازی یک "زنگ هشدار شرکت" – طرح خود را از حمله است اولین بار در کار جو | مطالب کسب و کار پدیدار شد.

نظر ترامپ درباره رابطه خوب با روسیه

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

ترامپ در توئیت تازه‌اش نوشته است: «داشتن رابطه‌ای خوب با روسیه چیز خوبی است، نه بد. فقط آدم‌های احمق و ابله ممکن است فکر کنند که این چیز بدی است.»

 «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در توئیت جدیدش به دفاع از بهبود روابط با روسیه پرداخت. 

 

وی که در ماه‌های گذشته به جانبداری از مسکو متهم شده، نوشته است: «داشتن رابطه‌ای خوب با روسیه چیز خوبی است، نه بد. فقط آدم‌های احمق و ابله ممکن است فکر کنند که این چیز بدی است.» 

 

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در توئیت دیگری نوشت: «همین حالا هم به اندازه کافی در دنیا مشکل داریم. وقتی من رئیس‌جمهور شوم، احترام روسیه به ما به مراتب بیشتر از حالا خواهد بود.» 

 

وی افزود: «هر دو کشور، احتمالا برای حل برخی از انبوه مسائل و موضوعات بزرگ و فوری جهان، با هم کار خواهند کرد.» 

 

ترامپ روز گذشته هم پس از دیدار با نمایندگان جامعه اطلاعاتی آمریکا و دریافت گزارش آن‌ها در مورد ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، گفت اقدامات روسیه تأثیری بر نتیجه نهایی انتخابات نداشته است. 

 

بر خلاف تبلیغات گسترده‌ای که در مورد دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ صورت گرفته، این گزارش نشان می‌دهد «دخالت مسکو»، از انتشار جهت‌دار اخبار، درز اقدامات پشت پرده دموکرات‌ها و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی علیه هیلاری کلینتون فراتر نرفته است.

منبع: فارس

نوشته نظر ترامپ درباره رابطه خوب با روسیه اولین بار در کرانه نیوز پدیدار شد.

“استقلال”، عربستان را هم ۳ تايى كرد و به صدر جدول رفت/ کاوه‌ی ۳۰ ثانیه!

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

تیم فوتبال استقلال ایران در دومین هفته لیگ قهرمانان آسیا برابر التعاون عربستان با سه گل به پیروزی رسید.

به گزارش ایسنا، در دومین هفته لیگ قهرمانان آسیا، استقلال ایران در عمان به مصاف التعاون عربستان رفت تا در این دیدار به اصطلاح خانگی، سه امتیاز حساس را به دست بیاورد. شاگردان منصوریان در حالی به مصاف حریف عربستانی رفتند که در بازی نخست در امارات از الاهلی باخته بودند و آن باخت، عزم بازیکنان آبی‌پوش را برای شکست التعاون جزم کرده بود. استقلال با انجام یک بازی حساب‌شده توانست با سه گل کاوه رضایی (۱)، محسن کریمی (۷۰) و لئوناردو پادوانی (۸۹) حریفش را شکست دهد.

مطابق انتظار، استقلالی‌ها بازی را هجومی آغاز کردند و در همان دقیقه نخست، دروازه التعاون را باز کردند. کاوه رضایی با استفاده از اشتباه مدافعان حریف، گل اول بازی را به ثمر رساند. در ادامه هم دو تیم بازی نسبتا پایاپایی را به نمایش گذاشتند و در دقایقی از بازی روی دروازه یکدیگر خطرساز شدند اما بازی در نیمه نخست با همان یک گل به پایان رسید.

با آغاز نیمه دوم، باز هم استقلالی‌ها بودند که بازی را هجومی دنبال کردند و چند بار فرصت داشتند تا گل دوم را بزنند اما حمله‌ها و ضربه‌های ایستگاهی استقلالی‌ها حاصلی نداشت تا این که در دقیقه ۷۰، حمله گسترده آبی‌پوشان باعث سردرگمی مدافعان و دروازه‌بان التعاون شد و محسن کریمی توانست گل دوم بازی را به ثمر برساند.

در دقیقه ۸۰، بازیکنان التعاون موقعیت بسیار خطرناکی برای گل‌زنی داشتند اما نتوانستند از آن بهره ببرند.

در دقیقه ۸۳، علی قربانی گل سوم را هم زد اما داور قبل از آن به نشانه آفساید در سوتش دمیده بود؛ تصمیمی که به نظر صحیح نمی‌رسید.

در دقیقه ۸۹، پادوانی، مدافع پیش‌تاخته استقلال سانتر زیبای امید ابراهیمی را به گل سوم تیمش تبدیل کرد تا روند پیروزی‌های سه‌گله استقلال در لیگ برتر ایران، به آسیا هم کشیده شود.

استقلال با این برد، سه امتیازی شد تا در پایان دیدارهای هفته دوم گروه A، هر چهار تیم حاضر در این گروه، سه امتیازی شوند.

نوشته “استقلال”، عربستان را هم ۳ تايى كرد و به صدر جدول رفت/ کاوه‌ی ۳۰ ثانیه! اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.

ربا دهندگان خون مردم را می‌خورند

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

آیت الله جوادی آملی گفت: ربا یک غده سرطانی است که از غرب به شرق آمده است، و باید جلو این غده را با ترویج قرض الحسنه ها گرفت.

به گزارش اقتصاد مقاومتی ،  شیخ عمران نزار حسین، از متفکرین برجسته جهان اسلام با حضور در بنیاد بین
المللی علوم وحیانی اسراء با
 آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار در پاسخ به پرسش مطرح شده درباره دیدگاه اسلام در خصوص
مساله پول و بانکداری، اظهار داشت: پول و ثروت در مکتب اسلام عامل قوام، قیام و ایستاگی
یک ملت معرفی شده است؛ در قرآن کریم از کسی که مال ندارد به فقیر تعبیر شده است، فقیر
غیر از گداست؛ فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است
.

وی ادامه داد: در جاهلیت از ترس فقر، کودکان خود را می کشتند، در حالی که
اسلام با تقبیح این عمل تاکید می کند، ملتی که جیبش خالی است و فقیر است قدرت قیام
و مقاومت ندارد، کشوری که جیبش خالی است تملق بیگانه را می گوید و استعمار،
استثمار و استکبار از همین جا پدید می آید
.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به آیات قرآن کریم در تحریم ربا بیان داشت: قرآن کریم راجع
به کار بانک ها فرمود، پول مانند خانه نیست که بشود آن را اجاره داد،
 قرآن کسی را که بخواهد از راه ربا کسب درآمد کند دیوانه می داند، زیرا این
شخص در حقیقت دارد خون مردم را می خورد
.

وی اذعان داشت: ربا یک غده سرطانی است که از غرب به شرق آمده است، و باید
جلو این غده را با ترویج قرض الحسنه ها گرفت
.

وی در ادامه این جلسه به تبیین دیدگاه اسلام در خصوص توزیع ثروت در جامعه
پرداخت
 و ابراز داشت:  اینکه مال و ثروت باید به دست چه کسانی باشد دو مکتب در جهان مطرح شد؛ یکی مکتب
سوسیالیسم و دیگری مکتب کاپیتالیسم که این هر دو مکتب، در حقیقت ظلم به مردم جامعه
هستند. از دیدگاه اسلام جامعه مانند یک پیکر واحد است و پول به منزله خونی است که
باید در همه این بدن جریان داشته باشد، اگر خون تنها در یک بخش جریان داشته باشد
بخش های دیگر فلج می شوند؛ اگر تنها دست دولت باشد سایر بخش ها فلج هستند و اگر
دست سرمایه داران باشد بخش وسیعی از جامعه فلج خواهد بود، و در این میان بانک ها
نباید به عنوان عمّال دولتها و یا سرمایه داران عمل کنند
.

آیت الله جوادی آملی با محکوم کردن سیاست های اقتصادی سلطه گرایانه آمریکا
تصریح داشت: کشوری مانند آمریکا که بدون پشتوانه، پول خلق می کند به اقتصاد همه
کشورها ضربه می زند،
 کشوری که پول خود را به کشورهای دیگر تحمیل می کند و آنها را وادار می کند
تنها با دلار معاملات خود را انجام دهند، در حال ظلم و ستمگری است ولی این، تنها
گوشه ای از جنایات آمریکا بر علیه بشریت است
.

صفحه نخست


منبع :
مهر

نوشته ربا دهندگان خون مردم را می‌خورند اولین بار در کار جو | مطالب کسب و کار پدیدار شد.

پوپولیسم؛ دمـوکراسـی قـلابی

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

بخش نخست/

mandegar-3پوپولیسم از واژۀ لاتین popularis یاpopulous به معنای تودۀ مردم یا عامه گرفته شده و به واژه‌هایی چون مردم‌انگیزی، عوام‌گرایی و مردم‌باوری ترجمه شده است. پوپولیسم پدیدۀ متنوع و فاقد جوهری خاص می‌باشد و در نتیجه به‌راحتی قابل تعریف نیست. اما می‌توان گفت پوپولیسم به معنای دموکراسی مستقیمی است که حکومت‌های دیکتاتوری با دستاویز قرار دادن آن، اذهان عمومی را فریب می‌دهند. یعنی با بهانه قرار دادن عدم مشارکت مردم در دموکراسی پارلمانی، آنان را به اسم مشارکت سیاسی در راستای منافعِ خود بسیج می‌کند و نوعی امید واهی به جامعه تزریق می‌کنند (تاگارت،۱۳۸۱). به عبارتی، ویژه‌گی‌های کلی پوپولیسم عبارت‌اند از: ۱ـ جلب پشتیبانی مردم با توسل به وعده‌های کلی و مبهم و معمولاً تحت کنترل رهبر فرهمند و شعارهای ضدامپریالیستی. ۲ـ پیشبرد اهداف سیاسی، مستقل از نهادها و احزاب موجود، با فراخوانی تودۀ مردم به اعمال فشار مستقیم بر حکومت. ۳ـ بزرگداشت و تقدیس مردم، با اعتقاد به این‌که هدف‌های سیاسی باید به اراده و نیروی مردم و جدا از احزاب یا سازمان‌های سیاسی پیش برود (ابوطالبی، ۱۳۸۷).
علل اجتماعی ظهور پوپولیسم
ظهور پوپولیسم را از زوایای گوناگونی چون روان‌شناختی، سیاسی و اقتصادی می‌توان مورد بررسی قرار داد. اما در این نوشته، ظهور پوپولیسم در کشورهای جهان سوم از زوایۀ جامعه‌شناختی مورد تحلیل قرار گرفته است. از این زوایه می‌توان استدلال نمود که پوپولیسم در کشورهای جهان سوم در واکنش به درون‌مایۀ غربی فرایند نوسازی (ationzMoberni) به مثابه جریان گذار اجتماع سنتی به جامعۀ نوین در ابعاد مختلف خودنمایی می‌کند. در واقع نوسازی به لحاظ اقتصادی و در تمایز از صنعتی شدن، متضمن تقسیم کار، استفاده از مدیریت علمی، پیشرفت فنی و رشد تسهیلات بازرگانی است؛ به لحاظ سیاسی از بسط احزاب، پارلمان، انتخابات مخفی و مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری‌ها حکایت دارد؛ به لحاظ اجتماعی نشانگر افزایش باسوادی، رشد شهرنشینی و کاهش اقتدار سنت به واسطۀ تفکیک‌پذیری ساختی است و به لحاظ فرهنگی به دنیوی شدن، عقلانیت، علم‌گرایی، سلب امور فرهنگی از نظام دین یاری و بیعت با ایدیولوژی‌های ملی‌گرایانه ناظر است (محمدی اصل، ۱۳۸۵). بنابراین جریان گذار اجتماع سنتی به جامعۀ نوین در ابعاد مختلف به ساده‌گی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه تا رسیدن نقطۀ تعادل و ثبات، مشکلات و گاه بحران‌هایی را موجب می گردد. در این هنگام برای پاسخ به احساس وقوع بحران و فروپاشی اخلاقی، فردی با ویژه‌گی‌هایی کاریزمایی ظهور کرده و با دادن شعارهای جذاب و امیدوارکننده برای هواداران بالقوۀ خود در چنین دوران‌های دشوار، آرامش بزرگی به همراه می‌آورد. به این معنی که مشکلات جامعه را همان اموری قلمداد می‌کند که مدرنیته به ارمغان آورده و موجب اختلال در نظم و هماهنگی سنتی شده است. لذا به انتقاد از دستاوردهای مدرنیته چون نظام دموکراسی پارلمانی، تعدد احزاب سیاسی، تنوعات اجتماعی، فردگرایی، نخبه‌گرایی، مادی‌گرایی و سکولاریزم می‌پردازد و در مقابل دموکراسی مستقیم، برچیدن تعدد احزاب، هم‌شکل کردن توده، جمع‌گرایی، عامه‌گرایی، آخرت‌گرایی و دین‌گرایی را مورد ستایش قرار می‌دهد. بدین ترتیب امیدی واهی به جامعه تزریق نموده و با سوار شدن بر موج احساسات توده‌یی، رسیدن به جزیرۀ سعادت و کمال را به پیروان خود بشارت می‌دهد. بر همین اساس هست که تورکواتو دی تلا پوپولیسم را محصول فرایند توسعۀ جوامع به سمت مدرنیته و پل تاگارت نیز آن را واکنشی به عنصر سیاسی مدرنیته یعنی نظام لیبرال دموکراسی می‌دانند(تاگارت،۱۳۸۱).

ویژه‌گی‌های پوپولیسم
صاحب‌نظران از دیدگاه‌های مختلف، ویژه‌گی‌هایی را برای پوپولیسم برشمرده‌اند. (تاگارت،۱۳۸۱: ۲۹ و ۳۸). در این نوشته با استفاده از نظریات مختلف، خصوصاً نظریۀ تاگارت، ویژه‌گیهای پوپولیسم در پنج ویژه‌گی اصلی خلاصه گردیده است:
۱) دشمنی با نظام‌های دموکراسی پارلمانی: در نظام‌های دمکراسی پارلمانی یا مبتنی بر نماینده‌گی، خواسته‌های مردم توسط نماینده‌گان منتخب آن‌ها و از طریق نهادها و نظام‌های سیاسی برکرسی می‌نشیند. اما پوپولیست‌ها به دلیل دشمنی با نهادها، به ایجاد اشکال ساده‌تری از سازماندهی گرایش داشته و خواهان ایجاد سیاست‌های شفاف و صریح هستند. آن‌ها مدعی‌اند که امور سیاسی باید ساده و صریح بوده و در واقع تجسم خرد مردمان ساده باشد. به این ترتیب، پوپولیسم ابتکارات سیاسی پیچیده و فنی را فاقد مشروعیت می‌کند. البته بیان ادعای ساده‌گی و صراحت تا حدی موجب موفقیت پوپولیسم می‌شود، چرا که احزاب دیگر مجبور می‌شوند مواضع خود را هم در مخالفت با ادعاهای پوپولیستی و هم به پیروی از سبک سادۀ پوپولیسم بازسازی کنند. توسل مکرر به مردم، به پوپولیست‌ها امکان می‌دهد تا با دست و پا کردن وجهه‌یی دموکراتیک برای خود بتوانند سیاست‌های دموکراتیک مبتنی بر نماینده‌گی را رد کنند. چنان‌که به نظر کورن هاوزر، دموکراسی پوپولیستی با مشارکت مستقیم مردم، نهادها و نظام‌های سیاسی پارلمانی را تضعیف و آزادی افراد را کاهش می‌دهد. زیرا در دموکراسی پوپولیستی، مردم به دلیل این‌که یک‌پارچه فرض می‌شوند، دست بالا را دارند. اما رهبری فعالانه، آموزش و برانگیختن توده‌های مردم به وسیلۀ حکومت پوپولیستی، دست‌کم به این معناست که ارادۀ مردم از بالا پدید می‌آید نه از پایین (تاگارت،۱۳۸۱).
۲) ایجاد جامعۀ توده‌یی: مفهوم پوپولیستی مردم اساساً مبتنی بر یک‌پارچه‌گی و انسجام است. البته عامل انسجام نه امری اجتماعی، بلکه روانی است. مردم چون تنی واحد بازنموده و چون موجودیتی متحد و هم‌بسته و مبرا از تقسیمات طبیعی و بنیادی پنداشته می‌شود. در اندیشۀ پوپولیستی مردم شکل یافته و خودآگاه هستند و همین ویژه‌گی است که آنان را به سوژه‌های ساده‌یی تبدیل می‌کند. توسل به مردم به ساده‌گی امکان‌پذیر می‌شود. پوپولیست‌ها برای این‌که بگویند چه کسی هستند، به نام مردم سخن می‌گویند. پوپولیسم اگرچه در عمل به حمایت طبقات خاصی وابسته است، اما غالباً در نظریه فراتر از طبقه و حتا بی‌طبقه تلقی می‌شود. مردم را توده‌یی یکدست و همگون تبلیغ می‌کنند و معتقدند مردم به واسطۀ جمعی بودن، خرد را به وجود می‌آورند.
پوپولیسم منافع جامعه را از زبان حزب مسلطش بیان می‌کند و حزب مسلط را عامل آزادی و توسعۀ اقتصادی تبلیغ می‌کند (تاگارت، ۱۳۸۱). پوپولیست‌ها همواره تایید سیاست‌های خویش را نه در مجامع کارشناسانه، که آشکارا در میادین بزرگ شهرها و در ارتباط رودررو با تودۀ مردم می‌جویند.

نوشته پوپولیسم؛ دمـوکراسـی قـلابی اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.